Autismispektri häiret hakati Eestimaal diagnoosima eelmise sajandi 80-ndatel aastate lõpul. Nüüdseks on esimestest diagnoositud lastest sirgunud täiskasvanud. Kuidas nad praegu elavad? Millised võimalused on neil igapäevaselt hakkama saada, õppida, töötada, tegeleda oma hobidega või sportida? Kuidas saavad nad meie tervishoiusüsteemilt abi? Mis saab meie lastest, kui meid enam pole?Selliste keeruliste mõtetega tuleb nüüdseks täiskasvanud autismispektri häiretega  inimeste lähedastel igapäevaselt kokku puutuda.

Käesoleval hetkel on täiskasvanud autismispektri häirega inimestel võimalus elada ööpäevaringsel hoolekandeteenusel, kogukonnas ehamise teenusel ning käia kodulähedases päevakeskuses.

Täpsem info erinevate teenuste kohta Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt:
Sotsiaalkindlustusamet

 

Päevahoiu ja/ või intervallhoiu teenust pakuvad:

 

Õppetegevust pakuvad:

 

Kodu ja teenuseosutaja vahelist transporditeenust pakub:

 

Kaitstud töö:

Kaitstud töö on mõeldud eelkõige inimestele, kes ei ole kohe valmis tööle asuma, sest puude või terviseseisundi tõttu ei suuda nad töötada tavapärastes töötingimustes ning vajavad töö leidmiseks ja tööle asumiseks pidevat juhendamist. 

Sotsiaalkindlustusamet – Kaitstud töö
Töötukassa – Kaitstud töö

Teenust pakuvad Tallinnas ja Harjumaal näiteks:

 

Toetatud elamise teenus:

Teenusel juhendatakse inimest selles, kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata teda ühiskonnaellu. Teenuse eesmärk on tagada inimesele võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Erihooldeteenused
Erihoolekandeteenuste osutajad

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”