tugigrupp11veebruarTallinna ja Harjumaa Autismiühing ootab kõiki lapsevanemaid, spetsialiste ja huvilisi tugigrupi kohtumisele 11. veebruaril kell 18:00. 

Tugigrupp toimub Pirita Sotsiaalkeskuses (Metsavahi tee 4)

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse teenuseid autismispektri häirega inimestele tutvustab Monika Rand.

Osalustasu ühingu liikmetele 1,5€, teistele huvilistele 3€.

Tänu annetuskeskkonnale “Ma Armastan Aidata” saame tugigrupi ajal pakkuda kohapeal tasuta lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele ja noortele.

Lapsehoidu on vajalik eelnev registreerumine hiljemalt 4. veebruariks ühingu meiliaadressil autism.tallinn(at)gmail.com

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”