armastanaidataTallinna ja Harjumaa Autismiühing korraldab igal kuul tugigrupikohtumisi eesti- ja venekeelsetele autismispektrihäirega inimeste pereliikmetele. Autismispektrihäire diagnoosi saab igal aastal järjest rohkem lapsi ja noori. Sellise diagnoosi saamine on igale perele suur šokk, millest ülesaamisele aitabki kõige paremini kaasa suhtlemine ja infovahetus sarnases olukorras olevate peredega. Igas tugigrupis osalevad ka autismivaldkonna spetsialistid, kes on peredele toeks lahenduste otsimisel ja leidmisel.

Soovime, et meie tugigrupid oleks kättesaadavad kõikidele soovijatele, kuid autismispektrihäirega lastele ja noortele on nende erivajadusest lähtuvalt sageli väga raske leida hoidjat, seda eriti nende teismeliseeas. Aasta jooksul korraldame 12 tugigruppi ning nende toimumise ajal tahame pakkuda lapsehoiuteenust kuni 10-le autismispektrihäirega lapsele ja noorele, kellega tegeleb 3-4 tegevusjuhendajat.

Annetused aitavad tagada piisava arvu tegevusjuhendajate olemasolu tugigruppide ajaks, samuti võimaluse kutsuda tugigrupi kohtumistele esinema oma ala parimaid autismivaldkonna spetsialiste. Selleks loodame annetuskeskkonna toel koguda 1716 eurot.

Annetada saab lisaks rahale ka oma Swedbanki preemiapunkte! Annetuskeskkonda saab siseneda SIIT!

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”