Kõik Swedbanki kliendid saavad oma kogutud preemiapunkte annetades toetada Eesti Autismiühingu autismialase raamatu välja andmist! Saad valida just sulle sobiva annetuse suuruse, ühest kuni viiekümne euroni välja. Pea silmas, et igas kuus saab valida vaid ühe kingituse või annetuse.

Sinu annetuse abil annab Eesti Autismiühing eesti keeles välja Colette de Bruini raamatu „5 küsimust“, mis on abiks laste käitumise erisuste ja põhjuste mõistmisel.

Autismispektri häiretega inimeste arv kasvab kogu maailmas väga kiiresti ja see on tinginud ka olukorra, et vanemad vajavad põhimõistete selgitamist ja esmaste toimetulekuoskuste õpetamist.

Autismispektri häired on elukestev häire, mis mõjutab peamiselt kolme valdkonda: sotsiaalseid suhteid, kommunikatsiooni, kõne ja keele arengut. Autismispektri häired on tänaseni kindla ühese põhjuseta, väga laia varieeruvusega ja probleemistikuga. Vanematel ja ka õpetajatel on väga raske aru saada oma laste käitumise erisustest ja põhjustest ning leida just see õige metoodika ja lähenemine, kuidas konkreetset last aidata.

Colette de Bruini „5 küsimust“ on kirjutatud vanema ja õpetaja seisukohalt vaadates: kuidas kasvatada ja juhendada autismispektri häirega last? MIS on mu ülesanne, KUIDAS ma selle ellu viin, KUS see toimub, MILLAL ma pean seda tegema ja KES on kaasatud?

Uuri asja ja toeta väärt algatust!

 

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”