14. juunil 2013 toimub Tartu Herbert Masingu Koolis MTÜ Päikeseratta
korraldamisel seminar laste ja noorte probleemse käitumisega
toimetulekust. Jutuks tuleb ka autistlike laste käitumine.

Oma kogemust jagavad ja Hollandi võrgustikutööst räägivad
käitumiseksperdid Rini Blankers ja Cees Hage. Koolitajate näol on tegemist
pikaajalise kogemusega praktikutega, kes tänu koostöökogemusele Eesti
erinevate asutustega tunnetavad väga hästi ka kohalikku tausta.

Seminaripäev on suunatud laste ja noortega töötavatele ekspertidele
(õpetajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad, koolipsühholoogid) ning
keskendub erinevate tugisüsteemide koostööle ning praktilistele võtetele
erinevate käitumisprobleemide lahendamisel.

Seminari maksumus 25 eurot.

Registreerumine ja lisainfo tel 7361686 või e-post kool@masing.tartu.ee

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”