SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses on alustamas rehabilitatsiooniprogrammi „Tahan tööle“ teine grupp!

Programm on suunatud psüühilise erivajadusega ja kerge vaimupuudega isikutele ja toimub Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses maist 2013 kuni septembrini 2013.

Kliente ootame kandideerima 20.maini 2013.a.

Programmi “Tahan tööle” üldine eesmärk on toetada psüühilise erivajadusega inimeste töölesaamist läbi nende teadlikkuse suurendamise enda töövõimest, oskuste arendamise töö otsimisel ning läbi toetuse nii spetsialistidelt kui sarnaste murede ja kogemustega inimestelt.

Programmi sihtrühma liikmed on psüühilise erivajadusega tööealised inimesed. Käesolev programm püüab lisaks tänapäevaste oskuste õpetamisele ja arendamisele arendada tööks valmisolekut, teadlikkust enda võimetest, vajalikke suhtlemisoskusi.

Programmis osalejad läbivad 6-kuulise töövõime hindamise ja arendamise tsükli. Tegevused on jaotatud 4 etappi, kus igal etapil on oma spetsiifiline eesmärk ja tegevuste iseloom. Programmi sisenejaid hinnatakse psühholoogiliste tegurite (nagu motivatsioon, takistavad asjaolud töötamisel), võimete ja oskuste osas (nagu tööülesannete täitmine, töö otsimine). Programmi lõpus hinnatakse saadud tulemuste vastavust programmi käigus püstitatud eesmärgile (näit., tööle asumine või töövõime arendamine).

Sekkumistegevustes on rõhk samuti kolmel aspektil: psühholoogilised tegurid, võimed ja oskused, mis on vajalikud tööturul toimetulekuks ning oskused töö otsimiseks. Programm lähtub oma tegevustes osalejate individuaalsetest vajadustest ja eripäradest. Programmi eesmärk ei ole teha inimeste eest töö ära ja leida neile töökoht, vaid julgustada ja motiveerida neid võtma vastutust oma tegutsemise ja aktiivsuse eest tööturul. Programmi raames tehakse koostööd erihoolekandeasutuste ja Töötukassaga. Koostöö raames toimub infovahetus ja klientide seostamine vajalike teenustega.

Kogu programmi tegevus toimub Tartu linnas ja selle lähiümbruses. Programmi lõpuks on osalejad teadlikud enda töövõimest ja sobivastest töödest, on omandanud töö otsimise tänapäevased võtted ja oskused tööturul ette tulevates situatsioonides efektiivsemalt suhelda ning suurenenud on julgus tööturul iseseisvaid otsuseid ja valikuid vastu võtta.

Kes soovivad programmis osaleda võivad ühendust võtta kas meili teel rehab.teenus(at)tartuvthk.ee või telefoni teel 7361509.

07.05.2013 kell 13.00 aadressil Staadioni 52 (III.korrus) toimub programmi infopäev kõigile huvilistele!

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”