Hoolimata meie selgitustest ja nõudmistest tegi Riigikogu sotsiaalkomisjon eile, 12. juunil otsuse, et töövõimereformi käivitav seaduseelnõu saadetakse siiski Riigikogu ette esimesele lugemisele. Lugemine on täiskogu päevakorras juba teisipäeval, 17. juunil.

Nii nagu on siiani arvatud, et meid ei ole olemas, kipub valitsus kõige kiuste käituma ka täna. Valitsus on oma käitumisega saatnud meile selge signaali, et meie hääl ja arvamused ei maksa midagi. Samas on tegemist laialdase reformiga, mis hakkab enamikke meist puudutama väga valusalt.

Peaministri kontorist on neil päevil Postimehe toimetusse jõudnud artikkel, kus endine lugupeetud majandusanalüütik, nüüdne valitsuse nõunik Maris Lauri, võtab Eesti 100 000 töövõimetuspensionäri olemuse kokku nii: „Mulle tundub, et suur osa praegusest vastuseisust töövõimereformile tuleb sellest, et väga paljud inimesed ei taha muuta oma käitumist, kardavad muutusi või ei suuda praegusest teisiti mõelda. Mõneti võib seda mõista, sest mõtlemises tuleb teha tõesti palju korrektiive“ (Maris Lauri: Milleks meile töövõimereform? – 11.06.14 Postimees)

Sellist suhtumist ei ole võimalik taluda ja me ei pea jätkama vaikset leppimist.

See on meie Eesti ja meil peab olema siin maal sõnaõigus, võimalus kaasa rääkida iseenda ja kogu riigi olevikus ja tulevikus. Meid on palju – koos perekondade, sugulaste, kolleegide ja sõpradega sadu tuhandeid. Me peame tegema end nähtavaks ja kuuldavaks.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu, Eesti Kurtide Liit, Eesti Pimedate Liit, Eesti Hooldajate Liit ja Eesti Patsientide Esindusühing on otsustanud korraldada teisipäeval, 17. juunil kell 11–12 Toompeal Riigikogu peahoone ees piketi ja kutsume teid ühinema.

Oodatud on kõik, kellele on oluline puudega inimeste eluolu tulevikus. Meie poolt on korraldatud Lossi platsil toimuva ürituse luba, tehnika ja teeme ka plakatid. Teil on vaja leida võimalus kohale tulemiseks.

Meie seisukohad töövõimereformi osas on järgmised:

Töövõimereformi ei saa toetada seni, kuni

– reformikavasse pole lisatud meetmed hariduseta ja töökogemuseta inimeste toetamiseks ning tööandjate motiveerimiseks töökohtade loomisel;
– töövõimetoetuse maksmist ei seata sõltuvusse töötasust või tagatakse muul garanteeritud moel puudest tulenevate lisakulutuste katmine;
– kohalikud omavalitsused saavad võrdset tuge ja on seadusega loodud ühtsed standardid sotsiaalteenuste käivitamiseks ning nende kättesaadavuse tagamiseks erivajadustega inimestele.

Küsimuste ja erinevate ideede/ettepanekute korral on kontaktisik ELILi juhatuse liige Tiia Sihver: e-post tiia.sihver@gmail.com, tel 53837653.

Puudega inimeste inimväärse kohtlemise eestseisjate nimel
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Eesti Kurtide Liit
Eesti Pimedate Liit
Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
Eesti Hooldajate Liit
Eesti Patsientide Esindusühing

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”