1.septembril avab NIRK Mittetulundusühing (reg.nr. 80314341) Mustamäel erakooli

MATTIASE PÕHIKOOL
(koolitusluba taotlemisel)

Uude kooli on oodatud põhikooli riikliku õppekava alusel õppivad individuaalse haridusnõudlusega 1.- 9 klassi õpilased, kellele sobib õpe väiksemas klassis ja individuaalset võimekust arvestav õppekava. Õppekeeleks eesti keel.

MATTIASE PÕHIKOOLI infopäevad toimuvad reedeti: 26. aprillil, 3. mail ja 10.mail kella 15.00 – 17.00 aadressil Ehitajate tee 82 Mustamäe Sotsiaalkeskuse I korruse saalis.

Infopäevadel tutvustame kooli õppekava ja õppetöö korraldust, samuti kooli õpperuume. Algab ka eellepingute sõlmimine õpilaste vastuvõtmiseks MATTIASE PÕHIKOOLI.

Infopäevadest osavõtuks soovitav eelregistreerimine:
Carmen Greim – nirk.carmen@gmail.com; tel.53679882

Lugupidamisega,

Ave Kalmus
NIRK MTÜ juhatuse liige
Tel. 534 95 644

nirk

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”