Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koostöös Eesti Patsientide Esindusühinguga korraldab 18. ja 25. septembril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas füüsilisest isikust eestkostjatele 2-päevase koolituse, kus käsitletakse täisealiste isikute eestkoste teostamisega seonduvaid probleeme.

Koolituse eesmärgiks on valdkonnasiseste probleemide selgitamine ja vajaliku informatsiooni edastamine. Planeeritava koolitusega edendatakse elanike teadmisi, parandades seeläbi nende elukvaliteeti. Ka saavad koolitusest kasu sotsiaaltöötajad, kuna käsitletav teema tekitab siiani küsimusi ja probleeme ka spetsialistide seas. Koolitus on asjakohastel ja praktilistel teemadel, kus esinevad pädevad lektorid, millega on tagatud sihtgrupi huvide kaitse.

Päevakava:

18. september 2013

9:00-10:00 Eestkostja õigused ja kohustused (juriidiline teave ja praktika, lektorid Eesti Patsientide Esindusühingu juristid)

10:00-10:45 Advokaat selgitab eestkostetava õigusi ja kohustusi, vastavat kohtupraktikat.

10:45-11:30 Kohaliku omavalitsuse roll hetkest, kui kohus on määranud füüsilisest isikust eestkostja. Kontrollimine. Nõustamine. Valdkonnad, mis juhtudel kohaliku omavalitsuse poole pöörduda (Sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse peaspetsialist)

11:30-11:45 Kohvipaus

11:45-12:45 Ülevaade teemaga seonduvatest psüühikahäiretest (riiklikult tunnustatud eksperdid)

12:45-13:30 Eestkostja räägib oma kogemustest

25. september 2013

9:00-10:00 Tugiisikud, rehaplaanide koostamine, toetavate teenuste süsteem- mida pakub riik ja mida pakub linn (Sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse peaspetsialist)

10:00-11:30 Probleemse käitumise juhtimine (MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus spetsialistid)

11:30-11:45 kohvipaus

11:45- 12:45 Eestkostja aruandlus ja järelvalve, juriidiline teave ja praktika (Harju Maakohtu kohtujurist)

Koolituspäevad on tasuta! Registreerumiseks saatke palun hiljemalt 9. septembriks e-mail aadressile aire.johanson@tallinnlv.ee või helistage 645 7453.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”