Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub huvilisi osalema 19. mail kell 10-13
toimuval e-mõttetalgul “Patsient ja psühhiaater – võimalusi paremaks
partnerluseks”

E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud
psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis.
E-mõttetalgu raames kaardistame võimalused, kuidas psühhiaatrid ja
patsiendid saaksid veelgi paremini koostööd teha, et tagada tulemuslikum
raviteekond.

Ootame väga nii taastujaid, psüühikahäirega inimesi ja nende pereliikmed,
kogemusnõustajaid, valdkonna MTÜ-de eestvedajad kui ka spetsialiste.

E-mõttetalgut modereerib Marleen Pedjasaar (SpeakSmart).

Registreerumine e-mõttetalgule toimub kuni 14. maini siin:
https://bit.ly/2PX9d0g

E-mõttetalgu toimub Zoom videokõnede keskkonnas, mille link saadetakse
registreerunutele enne sündmuse toimumist.

Vajadusel tagame eesti viipekeele ja kirjutustõlke.

Lisainfo ja küsimused: Tauno Asuja, e-post: tauno.asuja@epikoda.ee, tel:
661 66 14.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”