Viimased päevad on toonud uudiseid sellest, et sotsiaalmeedia vahendusel püütakse Eestis teiste seas ka autismispektri häirega inimesi ja nende omakseid eksitada, turundades neile väidetava ravimina MMSi-nimelist ühendit, sisuliselt valgendajat.

Nii USA-s kui paljudes Euroopa riikides on pädevad ametivõimud juba aastaid tagasi avalikult tauninud vastavaid müügiskeeme ja lükanud ümber nii MMSi turundajate väited kui ka hoiatanud selle tarvitamisega seotud tõsiste terviseriskide eest. On äärmiselt kahetsusväärne, et nüüd soovitakse inimeste teadmatust ja meeleheidet ära kasutada ka Eestis, eriti šokeeriv aga see, et ohtu seatakse laste elu ja tervis.

Peame enda kohuseks hoiatada kõiki autismispektri häirega isikuid ja nende lähedasi, et siiani puudub igasugune teaduspõhine informatsioon, mis toetaks väiteid nagu aitaks MMS autismi ravida või  seotud vaevusi leevendada. Autism on kompleksne närvisüsteemi häire, millel teadaolevalt puudub ravi.

Kutsume kõiki autismiga seotud inimesi üles lähtuma eri teraapiate ja ravimeetodite sobivuse hindamisel ainult koolitatud spetsialistide arvamusest.

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”