Autismi-kutse-lingiga-PISI2.aprillil tähistame rahvusvahelist autismipäeva “Räägime autismist”

2.aprill 2015 Tartu Herbert Masingu Koolis (Vanemuise 33)

11.30 Tervituskohv
12.00 Tervitussõnad. Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli direktor
12.05 Muusikaline tervitus Tartu Herbert Masingu Kooli lastelt
12.20 Autismispektri häirega laste õpetamine. Mai Suuder, Kristina Tupits, Tartu Herbert Masingu Kool
12.50 Lapsevanema rolli valud ja võlud. Kaja Leppik
13.10 Autism täna neuroloogi pilgu läbi. Tiina Talvik, TÜ emeriitprofessor
13.30 Teadmised ja kogemused toetavad tulemust. Anu Susi, TÜ Psühhiaatrikliinik
14.00 Lõuna. Tutvumine Tartu Herbert Masingu kooli struktureeritud õpikeskkonnaga. Autismialase kirjanduse näitus kooli raamatukogus.

15.00 Õpitoad:
1. Aspergeri sündroomiga laps koolis.
2. Intellektipuudega autistlikud lapsed koolis.
3. Räägime vanematega ja vanematest.
4. Õppefilm autismist ja arutelu.
5. Füsioteraapia õpituba.
6. Saviteraapia õpituba.
7. Sotsiaalsete oskuste õppimine ja õpetamine

16.00 Õpilood Tartu Herbert Masingu Koolist
16.20 Õpitubade kokkuvõtted
16.45 Raamatu „Autism. Meie laste lood 2“ esitlus

Autismipäeva jooksul on võimalik vaadata näitust raamatute ja materjalide kohta autismist kooli raamatukogus ja soetada kohapeal olemasolevaid ja uusi raamatuid.
Info meilil autismeesti@gmail.com
Registreerimine autismipäeval osalemiseks kuni 31.märtsini.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”