Eesti Patsientide Esindusühing on koostanud väga põhjaliku materjali tervishoiuteenuse, arstiabi, puude ja töövõimetuse, riiklike toetuste ja teenuste ning kõige sellega seonduva kohta.

“Patsiendi ABC” on terviktekstina kättesaadav SIIT.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”