“Kokku saamine on algus, kokku hoidmine on progress, koos töötamine on edu!” (Henry Ford)

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing koondab kõiki autismivaldkonnaga seotud isikuid – pereliikmeid, sõpru, tugiisikuid, kõiki valdkonna spetsialiste, erialaliitude, õppeasutuste ja  kohalikke omavalitsuste esindajaid jpt. Meie ühingu liikmsekond tegutseb ühise eesmärgi nimel – tagada autsimisektri häiretega inimestele kõik vajalik selleks, et nad saaksid tunda ennast täisväärtuslike ühiskonna liikmetena.

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing pakub kõikidele osapooltele mitmeid erinevaid võimalusi koostööks ning kohtumisteks. Igal kuul toimuvad meie ühingus mitmed tugigrupi kohtumised ning erinevad nõupidamised, milles ootame liikmeid aktiivselt kaasa lööma. Kui oled pereliige ja vajad aeg-ajalt head sõpra, kes sind mõistab, siis võta kindlasti osa vanematele mõeldud tugigruppidest või pöördu meie kogemusnõustajate poole.

Liikmeks astumine ei ole kohustuslik, kuid oma aktiivse osalemisega annad kindlasti suurema panuse ühiskonna arusaamade muutmisesse ning autismivaldkonna arendamisesse. Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikmeks võib kuuluda igaüks, kes tunnistab ühingu põhikirja ning soovib paremaks muuta autsimispektri häirega inimeste elukvaliteeti. Meie ühingu sõbralik pere ootab sind kaasa lööma nõu ja jõuga.

Palun tutvu Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liikmeks astumise tingimuste ja nõudmistega siit.

Liikmeks astumise  avalduse leiad SIIT !

Liikme avaldus palume saata e-postiga: autism.tallinn(at)gmail.com
või postitada:

MTÜ Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
Kopli 65-4
10412 Tallinn

Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus järgmisel koosolekul. Keeldumise korral antakse avalduse esitajale kirjalikult teada põhjustest.

Vastavalt Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu üldkoosoleku otsusele, on liikmemaks 15 EUR.

Liikmemaksu palume tasuda esitatud arve alusel.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”