Kui sa oled leidnud oma lapsele sobiva kooli, siis mõtled kindlasti ka sellele, kuidas korraldada lapse kooli viimine ja sealt ära toomine nii, et see ei lööks sassi kogu teie pere elukorraldust.

Tallinna linnas on selleks ettenähtud invatransporditeenus, mida osutatakse rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavatele sügava või raske liikumis-, nägemis- ja/või liitpuudega inimestele, kes on vähemalt 3 aastat vanad ja kes ei saa oma puude tõttu kasutada ühiskondlikku transporti ilma kõrvalabita. Taksoga transporditeenust osutatakse Tallinna piires ja kuni 30 km kaugusele Tallinna linna piirist.

Selle teenuse kasutamiseks pead pöörduma oma elukohajärgsesse Sotsiaalhoolekande osakonda, kus tuleb vormistada vastav avaldus.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”