Diagnoosi saamine on peredele emotsionaalselt ränk kogemus ning sel perioodil tundub asjaajamine erinevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse organitega keeruline ja kurnav. Siiski on vajalik, et pere oleks algusest peale teadlik riigipoolsetest teenustest ja toetustest, millele neil on lapse arendamiseks ja omaenese resursside säästmiseks õigus.

Kuigi sõna “puue” kõlab jubedalt ja ükski vanem ei sooviks sellise temaatikaga tegeleda, siis esimese asjana peale diagnoosi saamist tuleks siiski kohe oma lapsele puue vormistada.

 

Puude raskusastme taotlemine

Lapsele diagnoosi saades on puude vormistamine esimene samm, sest sellega luuakse juurdepääs rehabilitatsiooniteenustele ja sotsiaaltoetustele.

Kuni 16-aastasel lapsel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest. Tööealisel inimesel (16-aastasel kuni vanaduspensioniealisel inimesel) tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt igapäevasest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest.

Puude raskusastmeid on kolm – keskmine puue, raske puue ja sügav puue.  Puue määratakse tähtajaliselt 6 kuuks kuni 3 aastaks.

 

Puude raskusastme tuvastamiseks

1. Täida ekspertiisitaotlus. Vormi leiad Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) kodulehelt, vali „Ekspertiisitaotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele“

2. Taotlusse märgi lapse eriarsti (psühhiaatri) andmed. SKA küsib ise terviseseisundi kirjelduse arstilt, kelle andmed on ekspertiisitaotluses nimetatud;

3. Vii või saada (postiga või digiallkirjastatult) täidetud taotlus SKA piirkondlikule osakonnale (tuntud ka Pensioniameti nime all). SKA kontaktid leiad siit.

Esmakordselt lapsele puuet vormistavale perele saadab SKA seejärel suunamiskirja isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks koos nimekirjaga rehabilitatsiooniteenuse pakkujatest. Lapsevanem on kohustatud 21 päeva jooksul kontakteeruma teenust osutava asutusega ning leppima kokku rehabilitatsiooniplaani koostamise aja.

Puude ekspertiisi teeb Sotsiaalkindlustusamet, kaasates ekspertarste. Puude raskusastme tuvastamise ekspertiis tehakse dokumentide alusel (ekspertiisitaotlus, terviseseisund kirjeldus ja rehabilitatsiooniplaan), laps ekspertiisi tegijaga kohtuma ei pea. Puude raskusastme ekspertiisi teostamise tavapärane pikkus on kuni poolteist kuud. SKA kirjalik otsus saadetakse lapsevanemale 15 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Lisateavet saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, rubriigist puuetega inimestele, puude taotlemine ja tuvastamine.

Kui lapsele on vormistatud puue, saab samaaegselt puude taotlemisega vormistada ka  puudega isiku kaarti, mida on puude tõendamiseks lihtne kaasas kanda. Pealegi kirjutatakse kaardile vaid puude raskusaste, mitte diagnoos. Kaardi taotlemise kohta saab lisainfot SIIT.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”