Tugigrupi loomine autismispektri häirega inimestele – üks kogemus

Tugigruppe juhib ja oma kogemusi jagab eripedagoog Maret Rander, kes on ligi kümne aasta jooksul korraldanud ja juhtinud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses autismiga noorte tugirühma. Tugirühma eesmärgiks oli võimaldada autismiga noortele turvaline koht kooskäimiseks, luua suhteid ja luua pinnas mõttevahetuseks nii enda, teiste kui ka elu üle laiemalt.

Tugigrupid toimuvad kahel päeval 7. märtsil ja 14 märtsil kl 10.00-13.30

Kahepäevases tugigrupis tuleb juttu sellest, millises vormis tegevus toimub, millega täitsime sisu ja millised järeldused grupi organiseerimise ja kestvuse osas sai teha.

7. märtsil räägime grupi loomise ja ülesehituse teemadel.

14. märtsil keskendume grupis kujunevate arengute teemale nii grupi liikmete kui juhendajate seisukohast vaadates.

Mõlemal päeval toimub ka arutelu milliseid teemasid ja, kuidas  on võimalik käsitleda?`Kuidas julgustada oma autismispektri häirega pereliiget tugirühmas osalema?

Tänu Ma armastan aidata annetuskeskkonnale on meil tugigruppide ajal võimalik pakkuda lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele ja noortele.

Lastehoidu ja tugigruppi on vajalik eelregistreerimine, vastavalt 2. märtsiks ja 9. märtsiks. autismtallinn@gmail.com

Tugigrupis osalemine ühingu liikmele 2 eurot, mitteliikmele 4 eurot.

Tasuta parkimine Tallinna Puuetega Inimeste Koja tagumises parklas ning hoone ees.

Vaata sündmust Facebookis

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”