Tugigrupp, teisipäeval 17.mail kl 18.00-20.00
Ootame teid meie tugigruppi, mida sellel korral juhib psühholoog Kerttu Randmaa
Arutleme, kuidas toetada praegusel heitlikul ajal ärevat ASH pereliiget, kuidas jääda ise rahulikuks, kuidas mitte läbipõleda?
Tugigruppi on vajalik eelregistreerimine autismtallinn@gmail.com 15.maiks
Vajadusel pakume tugigrupis osaleva lapsevanema lapsele lapsehoiuteenust Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides. Oma soovist seda teenust kasutada palume teada anda hiljemalt 10.maiks
Tugigrupis osalemise tasu on ühingu liikmele 3 eurot, mitteliikmele 5 eurot
Tugigrupp toimub Tallinna Puuetega Inimeste Kojas Endla, 59

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”