tugigrupp2016aprillTallinna ja Harjumaa Autismiühing ootab kõiki lapsevanemaid, spetsialiste ja huvilisi tugigrupi kohtumisele 28. aprillil kell 18:00. 

Tugigrupp toimub Pirita Sotsiaalkeskuses
(Metsavahi tee 4)
ja seekordseks teemaks on:

LAPSE JA NOORE ARENGUPROFIILI KOOSTAMINE ÜHE ASH NOORE NÄITEL.

Lapse arenguprofiili koostamine on meeskonnatööna valmiv ülevaade lapse reaalsest (erinevate valdkondade) arengutaseme(te)st, mis aitavad nii lapsevanematel kui lapsega tegelevatel spetsialistidel teda paremini mõista.

Tugigruppi juhib  MTÜ HENK käitumisekspert ja tegevusterapeut Ain Klaassen.

Osalustasu ühingu liikmetele 1,5€, teistele huvilistele 3€.

Tänu annetuskeskkonnale “Ma Armastan Aidata” saame tugigrupi ajal pakkuda kohapeal tasuta lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele ja noortele.

Lapsehoidu on vajalik eelnev registreerumine hiljemalt 21. aprilliks ühingu meiliaadressil autism.tallinn(at)gmail.com

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”