tugigrupp24sept2015Tallinna ja Harjumaa Autismiühing ootab kõiki lapsevanemaid, spetsialiste ja teisi huvilisi selle sügise esimesele tugigrupi kohtumisele 24. septembril kell 18:00 Pirita Sotsiaalkeskuses (Metsavahi tee 4).

Tugigrupis paneme ühiselt paika uue hooaja jututeemad ja vahetame vestlusringis kogemusi.

Osalustasu ühingu liikmetele 1,5€, teistele huvilistele 3€.

Tänu annetuskeskkonnale “Ma Armastan Aidata” saame tugigrupi ajal pakkuda kohapeal tasuta lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele ja noortele.

Lapsehoidu on vajalik eelnev registreerumine hiljemalt 19. septembriks ühingu meiliaadressil autism.tallinn(at)gmail.com

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”