Autismispektri häirega lapse, noore ja täiskasvanu perekonna toetamine muutuvas peresüsteemis – kuidas toetada last, noort, täiskasvanut ja pere muutustega kohanemisel, keskendudes erineva funktsioneerimise astmega autismispektri häirega inimestele ning nende peredele.
Tugigruppi viib läbi kliiniline psühholoog Kaja Parts

Tugigrupi osalustasu:
Ühingu liikmetele 2 eurot
Mitteliikmetest huvilistele 4 eurot
Tänu Ma armastan aidata annetuskeskkonnale saame tugigrupi ajal pakkuda lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele.
Oma soovist kasutada lapsehoiuteenust palume anda märku hiljemalt 11. märtsiks aadressil autismtallinn@gmail.com

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”