17-nov-kuulutusTallinna ja Harjumaa Autismiühing ootab kõiki lapsevanemaid, spetsialiste ja huvilisi tugigrupi kohtumisele 17. novembril kell 18:00. 

Tugigrupp toimub Pirita Sotsiaalkeskuses, Metsavahi tee 4.

Seekord tutvustab oma teenuseid autismispektri häirega lastele Aktiviseerimiskeskus AVE.

Eriti on oodatud kõik äsja diagnoosi saanud laste pered! Osalustasu ühingu liikmetele 1,5€, teistele huvilistele 3€.

Tänu annetuskeskkonnale “Ma Armastan Aidata” saame tugigrupi ajal pakkuda kohapeal tasuta lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele ja noortele.

Lapsehoidu on vajalik eelnev registreerumine hiljemalt 10. novembriks ühingu meiliaadressil autism.tallinn@gmail.com

Pirita Sotsiaalkeskuse leiad siit:

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”