Tallinna ja Harjumaa Autismiühing koostöös
Haridus- ja Noorteameti õppenõustamisteenuste osakonnaga (Rajaleidja)
Lapsevanemate vestlusgruppide seeria “Autistlik laps haridusteel”
Teisipäeval, 27. oktoobril kl. 17.00-19.00
Tallinna Puuetega Inimeste Kojas
I teema AUTISTLIK LAPS LÄHEB KOOLI
Sihtgrupp: lasteaiaealiste autistlike laste vanemad ja kõik teised teemast huvitatud
1. Koolivälise nõustamiskeskuse roll
Lapse koolivalmiduse mõõtmisel
2. Sobiva õppevormi ja õppeasutuse leidmisel
3. Lapsevanema nõustamisel ja jõustamisel
Vestlusgruppi juhib Rajaleidja Harjumaa büroo juhataja Urve Sellenberg
Grupi suurus on piiratud, vajalik eelregistreerimine 22. oktoobriks e-mailil autismtallinn@gmail.com
Esmakordselt pakume võimalust osaleda ka Zoom keskkonna kaudu.
Palume registreerimisel märku anda, kas osalete kontaktkohtumisel või Zoom keskkonna vahendusel.
Zoom keskkonnas saab osaleda ainult oma täisnimega ning link saadetakse ainult registreerunule.
Tänu Ma armastan aidata annetuskeskkonnale pakume tugigrupi ajal lapsehoiuteenust. Teenusevajadusest palume registreerimisel märku anda.
Tugigrupis osalemine ühingu
liikmele 2 eurot, mitteliikmele 4 eurot
Korraldaja järgib Covid-19 leviku tõkestamiseks kõiki vajalikke nõudeid.
Palume tugigrupis osaleda ainult tervena.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”