silmast_silma_kutseErivajaduste Inimeste Toetusühing Tugiliisu (EIT Tugiliisu) osaleb
rahvusvahelises projektis „Art for all“, mille eesmärk on võimaldada
intellektipuudega inimestele võrdne ligipääs kunstiharidusele ning
kunsti ja kultuuri avalikule turule. Eesti Kunstimuuseumis (EKM)
läbiviidav näitus haakub kaasatud ühiskonna mudeliga, kus kunsti
eksponeerimine ei ole privileeg, vaid avatud võimalus kõigile.
Rahvusvaheline rändnäitus „Silmast silma“ viiakse läbi seitsmes
riigis: Austrias, Belgias, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias
ja Hollandis. Intellektipuudega ga inimeste poolt loodud kunstiteosed
keskenduvad portreedele. “Silmast silma” näitus ei fokuseeri autorite
erivajadusi, vaid loob otsekohese kontakti vaataja ja kunstniku vahel.

Näitus avatakse 21. augustil kell 16:00 KUMU kunstimuuseumis.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”