Tallinna Puuetega Inimeste Koda alustab aprillis kogemusnõustamise teenuse pakkumisega puuetega laste vanematele Tallinnas ja lähivaldades.

2012.a. märtsis alanud kogemusnõustamise teenuse käivitamine on jõudmas lõpusirgele. Projekti esimese etapi lõpuks viidi läbi Tallinna ja lähivaldades elavate puuetega laste vanemate olukorda kaardistav uuring ja koostati äriplaan kogemusnõustamise teenuse käivitamiseks. Novembris alanud projekti teise etapi käigus toimub teenuse arendamine ja käivitamine. Käesoleva aasta jaanuarist märtsini toimuvatel kogemusnõustajate koolitusel osalevad 12 eesti- ja 13 venekeelset vabatahtlikku tulevast nõustajat, kes on ise puudega lapse vanemad ja on valmis oma kogemust jagama.

“Puudega lapse vanemat suudab poolelt sõnalt mõista ja toetada see, kes ise on sama kogenud- teine vanem. Puuetega laste vanematel on palju väärtuslikke teadmisi ja oskusi, kuidas välja tulla kriisiolukorrast, kust leida abi, kuidas oma last abistada ja arendada. Sellised teadmised ja oskused on väga väärtuslikud- mõistlik on sellist ressurssi kasutada. Kui vanema enda tugivõrgustik on nõrk või olematu, siis on see hindamatu abi, kui vanem saab suhelda teise vanemaga, kes on kõik selle ise läbi elanud,” selgitab ettevõtmise vajalikkust projektijuht Külli Urb.

Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist.

Teenuse sihtgrupiks on Tallinnas ja lähivaldades elavad eesti- ja venekeelsed puudega laste vanemad, kes vajavad nõustamisteenust seoses puudega lapse sünni või muude elukaarest tulenevate muudatustega toimetulekuks. Puuetega laste vanematele on teenus tasuta.

Projekti koostööpartneriks on Tallinna linn, Saue linn, Maardu linn ja Saue vald.

Projekti elluviimist rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas elab kokku ligi 1800 puudega last.

Lisateave:

Tauno Asuja
tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Tel: 52 56 560, 655 4161
E-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”