kojaline 9

Foto: Aron Urb, ajakiri “Kojaline”

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal ilmus puuetega inimeste valdkonda kajastava ajakirja „Kojaline“ üheksas number.

Tasuta ajakirja eesmärk on parandada puuetega inimestele, nende lähedastele ja valdkonna spetsialistidele suunatud informatsiooni kättesaadavust, kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste tegevusi jne.

Uues numbris on põhirõhk suunatud puuetega inimeste tööhõive temaatikale. Külli Urb jagab arvamusrubriigis lugejatega mõtteid töövõimetoetuse reformist. Sven Kõllamets otsib vastust küsimusele, kas vabatahtlik töö on odav orjatöö või ühiskonnas väärtustatud võimalus karjäärialaseks arenemiseks? Tööandjate seisukohti puuetega inimeste tööle saamisest avaldavad Margit Härma ja Kati Kusmin. Kogemusnõustaja ametit aitab lahti mõtestada Mihkel Saksing. Lisaks leiab Kojalise värskest numbrist ülevaatlikud artiklid liikumis-, nägemispuuetega ja psüühikahäiretega inimeste tööhõivet mõjutavatest teguritest.

Ajakiri on kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7). Elektroonilisel kujul on ajakiri allalaetav SIIT.

48-leheküljelise ajakirja tiraaž on 1000 eksemplari. Ajakirja väljaandmist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”