Projekt «Teeme sammu edasi. ABA teraapia erivajadustega laste vanematele» 16. – 20. märts 2020.

Käesolev projekt on suunatud erivajadustega laste vanematele ja spetsialistidele Rakendusliku käitumisanalüüsi (ABA – Applied Behavior Analysis) meetodi baasprintsiipide omandamiseks.


Meetoodikate effektiivsust on kinnitatud üle 500 rahvusvahelise uuringu tulemused, seda kasutatakse efektiivselt erinevate käitumuslike raskustega hakkama saamisel ja erivajadustega laste õpetamisel.

Käitumuslik sekkumine on ennast tõestanud väga efektiivse meetodina õpiraskuste ületamisel, sotsialiseerimise oskuste parandamisel ja laste ühiskonda ning iseseisvasse ellu adapteerimisel, eriti autismi spektri häirega laste ja teismelistel.

Eriline Lapsepõlv on ainus keskus Eestis, mille spetsialistid on läbinud sertifitseeritud õppe ja mis on pakkunud viimase 6 aasta jooksul ABA teraapia teenuseid lastele vanuses 1,5 – 12 aastat.


Programm koosneb 24-st aktiivse kuulamisega loengust ja 16-st praktilisest tunnist koos lastega keskuse spetsialistide järelvalvel.

Projekti eesmärgid

Tutvustada erivajadustega laste vanematele ja spetsialistidele Rakendusliku käitumise analüüsi meetodeid
Õpetada praktilisi võtteid nimetatud meetodite kasutamisel töös lastega
Levitada asjakohast ABA teemalist info Eestis

Sihtgrupp

Hariduslike erivajadustega laste vanemad, sealhulgas autismi spektri häirega laste vanemad
Erialaspetsialistid (psühholoogid, logopeedid, eripedagoogid, sotsiaaltöötajad, pedagoogid)
Tugiisikud
Autismi spektri häirega lapsed vanuses 1,5-7 eluaastat

Projekti kavandatud tegevused

09. – 13. märts Projektis osaleda soovivate laste testimine, lastevanemate konsulteerimine ja osalejate registreerimine.

16. märts ( 9 õppetundi ) õppetöö
päevakava:
09.00 – 11.15 ABA baasprintsiibid. Soovitud käitumise kinnitamine/tugevdamine.
11.15 – 11.30 paus
11.30 – 13.45 Ergutuse ja etteütlemise kasutamine. Motiveerivate stiimulite liigid ja valikud, korrektse ergutuste kasutamise reeglid.
13.45 – 14.30 vaheaeg
14.30 – 16.00 Lapsega koostöö saavutamine teraapias. Praktiline õpe motiveerivate stiimulite testimiseks, žetoonide õppesse sisseviimiseks ja etteütluste kasutamiseks.

Iseseisev töö (1 tund)

17. märts ( 9 õppetundi ) õppetöö
päevakava:
09.00 – 11.15 ABA programm autismispektrihäirega lastele. Programmi sisu ja liigid. Ülesannete püstitamine tööks konkreetse käitumisega. Uute oskuste õpetamine. Alternatiivse kommunikatsiooni kasutamine (PECS ja žestid)
11.15 – 11.30 paus
11.30 – 13.45 ABA baasmeetodid. Uute oskuste õpetamise metoodikad. Meetodid «Õpetamine eraldi plokkidena», veatu õpetamise metoodika, etteütlemise liigid ja nende meetodite kasutamise võimalused.
13.45 – 14.30 vaheaeg
14.30 – 16.00 ABA baasmeetodid. Uute oskuste õpetamise metoodikad. Meetodid «Juhuslik õpetamine», «Reaktsiooni moodustamine » ja «Käitumise ahela õpetus ».

Iseseisev töö (1 tund)

18. – 19. märts ( 16 õppetundi ) Punane tn 29a ruum 104
päevakava:
09.00 – 10.30 Praktiline õpe eraldi plokkide meetodi ja vigade korrigeerimise kasutamiseks.
Grupitöö: ettevalmistus praktiliseks õppeks koos lastega.
10.30 – 11.30 Töö lapsega
11.30 – 12.00 Tagasiside
12.00 – 13.00 Töö lapsega
13.00 – 13.30 Tagasiside
13.30 – 14.30 Vaheaeg
14.30 – 15.30 Töö lapsega
15.30 – 16.00 Tagasiside. Kursusest kokkuvõtete tegemine.

20. märts ( 6 õppetundi ) Laki tn 16 ruum 509
päevakava:
09.00 – 11.15 Käitumise funktsiooni määramine. Soovimatu käitumise korrigeerimine. Soovimatu käitumist korrigeerivad metoodikad.
11.15 – 11.30 paus
11.30 – 13.45 Käitumise funktsiooni määramine. Soovimatu käitumise korrigeerimine. Soovimatu käitumist korrigeerivad metoodikad.

Koolituse hind 250 eurot ( 40 õppetundi )

Maksimaalne osalejate arv 15 inimest

Registreerimine: erilinelapsepolv@gmail.com

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”