Tallinna ja Harjumaa Autismiühing:

– tahab võrdsetel alustel koondada autismispektrihäiretega (ASH) isikute eestkostjaid/sugulasi, ASH täiskasvanuid ja valdkonna spetsialiste, kes tegutsevad Harjumaal.

– leiab, et nimetatud osapoolte pädevuste liitmine on parim viis leida kestvaid lahendusi, et tagada igas vanuses ASH isikutele ülejäänud Eesti elanikega võrdsed õigused ja vähendada nende kõrvalejäetust ühiskonnas.

– on Eesti Autismliidu (EAL) piirkondlik liikmesorganisatsioon, mis väärtustab EAÜ enam kui 20 aastast panust ASH isikute probleemide kaardistamisel ja nende õiguste kaitsel Eestis, ning soovib rakendada EAÜ parimaid praktikaid pealinnas ja Harjumaal.

– soovib teha igakülgset koostööd Harjumaa kohalike omavalitsuste ja asjaomaste asutustega, et kaardistada ASH inimeste ja nendega seotud isikute vajadusi, ning pakkuda teavet olemasolevatest võimalustest.

– peab vajalikuks suurendada ühiskonna teadlikkust ning kujundada mõistev suhtumine ASH inimestesse ja nende perekondadesse.

– tahab osaleda poliitikakujundajate partnerina ASH inimesi puudutavate otsuste tegemises, seadusandluse väljatöötamises ja ellu rakendamises.

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”