Iga pere elus tuleb ette olukordi, kus on vaja kodust ära olla pikemat aega, kas mõne tööülesande või pereürituse tõttu. Kui sul ei ole võimalik oma last sinna kaasa võtta ning sa ei leia ka hoidjat, siis saad kasutada  Intervallhoiu teenust.

Lastele osutatakse teenust keskmise, raske või sügava puude korral. Teenust osutatakse lapsevanema, eestkostja või lepingulise hooldaja, lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse ja lastekodu vahel sõlmitud lepingu alusel. Iga laps saab teenust vastavalt vajadusele ja teenuse osutaja võimalustele, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 30 kalendripäeva aasta jooksul. Tallinnas osutab puuetega lastele intervallhoiuteenust Tallinna Lastekodu

See teenus on tasuline, mille hinna ja omaosalustasu suuruse kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Kuidas saada intervallhoiuteenust?

  1. Teenuse saamiseks lapsele on sul vaja esitada avaldus teie elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale. Tee seda kindlasti vähemalt 2-3 nädalat enne seda, kui soovid teenust kasutada.
  2. Võta kaasa isikut tõendav dokument ja Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsus puude kohta.

 

“Kasvatada erivajadusega last ei ole kõige hullem, mis sinuga juhtuda võib. Palju hullem oleks kasvatada üles laps, kes on erivajadustega inimeste vastu sallimatu!”